شناخت سازدهنی

نحوه‌ی نواختن تک‌ نت‌ها در سازدهنی به صورت حرفه‌ای

نحوه ی نواختن تک نت ها در سازدهنی
نواختن تک‌ نت‌ها در سازدهنی یکی از مهارت‌های مهم و اصلی برای هنرجویان سازدهنی می‌باشد. کسب مهارت در این تکنیک در نهایت منجر به تولید نو...

ادامه مطلب

شناخت سازدهنی

شیوه صحیح تنفس در سازدهنی را بیاموزید

نفس گیری در سازدهنی
شیوه صحیح تنفس در حین نواختن سازدهنی ارتباط مستقیمی با کیفیت کار شما دارد. شیوه صحیح نفس کشیدن که همان تنفس دیافراگمی است، باید به صورت...

ادامه مطلب