دسته‌بندی نشده

هفت اصل مهم نوازندگی به سبک حرفه‌ای‌ها

اصول نوازندگی
موسیقی و نوازندگی از بدو پیدایش بشریت و یا حتی قبل‌تر از آن شاید در روز ازل بدست خالق جهان هستی خلق شد و در طی زمان بدست انسان رسید و ش...

ادامه مطلب