موسیقی

آموزش موسیقی در مدارس و تاثیر آن بر دانش‌آموزان

تاثیر موسیقی بر دانش آموزان دبستانی
چرا باید در مدارس ابتدایی موسیقی تدریس شود؟ در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آموزش موسیقی یکی از مهمترین عنوان‌های مدارس به حساب می‌آید و...

ادامه مطلب