• اگر به دنبال نواختن آهنگ های معروف با کالیمبا هستید در این مقاله ما ۵ قطعه معروف با کالیمبا را به همراه نت حروفی و نت عددی همراه با ویدیو آورده ایم که میتواند برای شروع نوازندگی کالیمبا مناسب باشند. اگر قطعه ای مد نظرتان هست که در این مقاله به آن اشاره نشده میتوانید در کامنت ها به آن اشاره کنید.
  بیشتر افرادی که با علم موسیقی یا نت خوانی روی خطوط حامل آشنا نیستند سعی دارند قطعه های آهنگ با کالیمبا از طریق نت عددی و حروفی اجرا کنند؛ اما توصیه میکنیم چنانچه به موسیقی علاقه‌مند هستید سری به مقاله‌ی تئوری موسیقی نواکده بزنید تا درک بهتری از نوازندگی پیدا کنید.

  چنانچه در جمعی بگویید ساز کالیمبا دارید،بدون تردید از شما می‌خواهند قطعه‌ای را برایشان اجرا کنید. در یادگیری کالیمبا تنها بلد بودن نت‌ها و تکه‌های کوتاه کافی نیست؛ بلکه لازم است نگاهی هم به آهنگ‌های معروف داشته‌باشید و نواختن آن‌ها را هم بدانید. برای این‌که به درخواست دوستانتان جواب منفی ندهید و قطعه‌ای معروف را با کالیمبا بنوازید، بهتر است از قبل نت‌های آن را چندین بار دیده و اجرا کرده باشید.
  در این مقاله از سایت نواکده، نت‌های انگلیسی و عددی ۵ آهنگ معروف با کالیمبا را برایتان آورده‌ایم. تحوه اجرای هر یک را همراه با ویدیوی آن‌ها آورده‌ایم. با این آهنگ‌ها می‌توانید در جمع‌های زیادی، نگین مجلس باشید و ساعاتی خوش را برای خود و دیگران بسازید. کافی است زمانی را در برنامه خود خالی کنید و این نت‌ها را تمرین و تکرار کنید. برای شروع تمرین، ادامه را بخوانید تا با این آهنگ‌ها و نت‌های آن‌ها آشنا شوید.

  نت های کالیمبا

  ۱) نت کالیمبای آهنگ لاو استوری

  نت عددی کالیمبای آهنگ Love Story:
  از چپ به راست بخوانید:

  (13 5) 6° 1° 6° 1° 6° 1° 6°
  (13 5) 6° 1° 6° 1° 6° 1° 6°
  (13 5) 6° 1° 6° 1° 6° 1° 6°
  (13 5) 6° 1° 6° 1° 6° 1° 6° 1°
  (1° 1 3 5) 1° 1° 1° 1° 1° (7° 4 2)
  1° 2° 1° (1° 135)1° 1° (1° 135)
  1° (7° 4 2) 1° 2° 1° 7 1° 6 4 6
  1° 1° 1° 7° 5 5 6 6 6 3° 2° 1°
  (1° 1 3 5) 1° 1° 1° 1° 1° (7° 4 2)
  1° 2° 1° (1° 135)1° 1° (1° 135)
  1° (7° 4 2) 1° 2° 1° 7 1° 6 4 6
  1° 1° 1° 7° 5 5 6 6 6 3° 2°
  (1° 1 3) 1° 1° (1° 1 3 5) 1° (7° 4)
  2 1° 2° 1° 1° (1° 1 3 ) 2° 1° 1° 1°
  (5° 2) 4° 3° 3° (3° 1 3 5) 3° 3°
  3° 1° (2° 4 2) 2° 2° 1° (4 3°)
  3° 3° 3° 1° (1° 1 3 5) 4° 3° 1°
  (1° 1 3 5) 2° 2° 1° 3° 1° 2° (1° 2)
  2° 3° 2° (1° 1 3 5) 2° 2° 1° 3° 1°
  2° (1 3°) 2° 1° 3° 2° 1° 2° 1° 3°
  2° (1° 1 3 5°) 1 2 (3° 3°) 3° 3°
  (5 3 1 1°) 1° 1 3° 3° 2°

  نت انگلیسی کالیمبای آهنگ Love Story:

  (CEG) A° C° A° C° A° C° A°
  (CEG) A° C° A° C° A° C° A° C°
  (C° C E G) C° C° C° C° C°
  (B° F D) C° D° C° (C° CEG)
  C° C° (C° CEG) C° (B° F D)
  C° D° C° B C° A F A C° C° C°
  C° C° C° C° C° (B° F D) C° D° C°
  (C°CEG) C° C° (C° CEG) C° (B° F D)
  C° D° C° B C° A F A C° C° C° B°
  G G A A A E° D° (C° C E) C° C°
  (C° C E G) C° (B° F) D C° D° C°
  C° (C° C E ) D° C° C° C° (G° D)
  F° E° E° (E° C E G) E° E° E° C°
  (D° F D) D° D° C° (F E°) E° E° E°
  C° (C° C E G) F° E° C° (C° C E G)
  D° D° C° E° C° D° (C° D) D° E° D°
  (C E°) D° C° E° D° C° D° C° E° D°
  (C° C E G°) C D (E° E°) E° E° D°
  E° E° C C° (C° C E G)

  ۲) نت کالیمبای آهنگ Bella Ciao

  نت عددی کالیمبای آهنگ بلاچاو:

  از چپ به راست بخوانید:

  3671°6
  3671°6
  367 1°76 1°76 3°3°3°1°2°3° 4°4°4°
  4°3°2°4° 3°3°
  3°2°1°7 3°1°2°3°
  1°2°3° 4°4°4°
  4°3°2°4° 3°3°
  3°2°1°7 3°1°76

  نت انگلیسی کالیمبای آهنگ بلاچاو:

  E A B C° A
  E A B C ° A
  E A B C° B A C° B A E
  D° E° F° F° F° E° D° F° E°
  E° D° C° B E° B C° A
  E A B C° A
  E A B C ° A
  E A B C° B A C° B A E°
  D° E° F° F° F° E° D° F° E°
  E° D° C° B E° B C° A

  ۳) نت کالیمبای آهنگ Memories

   

   

  نت عددی کالیمبای آهنگ Memories:

  از چپ به راست بخوانید:

  5° 3° 4° 5° 3° 4° 5°
  3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
  2° 1° 7 6 6 6 6 5 6 5 5
  5 6 6 6 6 1° 7
  5° 3° 4° 5° 3° 4° 5°
  3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
  2° 1° 7 6 6 6 6 5 6 5 5

  1° 1° 7 7 7 7 1° 6 6 6 6 5 5

   

  نت انگلیسی کالیمبای آهنگ Memories:

  G° E° F° G° E° F° G°
  E° C° D° E° C° D° E° C° D° E°
  D° C° B A A A A G A G G
  G A A A A C° B
  G° E° F° G° E° F° G°
  E° C° D° E° C° D° E° C° D° E°
  D° C° B A A A A G A G G
  G G A A A A C° B B B B C° C°

  ۴) نت کالیمبای آهنگ Hallelujah

  نت عددی کالیمبا آهنگ Hallelujah در انیمیشن شرک:

  از چپ به راست بخوانید:

  3° (5° 1) 5° 5°
  5° (6° 4) 6° 6°
  3° (5° 1 3 5) 5° 5°
  5° (6° 4 6 1°) 6° 6°
  5° (6° 4) 6° 6° 6° (6° 4 6 1°)
  5° 5° 3° (5°135) 5°
  1 3 5
  3° (5° 1) 5° 5°
  5° (6° 4) 6° (7° 5 7 2°)
  5° (1°° 6) 1°° 1°°
  1°° (1°° 4 6 1°) 1°° 2°°
  1°° (2°° 5 7 2) 2°° 2°°
  1°° (3°° 6 1° 3°) 3°°
  3°° 2°° (2°° 4) 1°°
  1°° 7° 6° 5° 3° (6° 6) 1° 6° 3°
  3° 6° 5° (3° 1) 3 3° 5 7
  3° 3° 5° (6° 4) 6 6° 1° 3° 5°
  5° 6° 5° (3° 1) 3 5
  4° 3° (2° 7 5 2)

  (5 3 1 1°) 5

   

  نت انگلیسی کالیمبا آهنگ Hallelujah در انیمیشن شرک:

  E° (G° C) G° G°
  G° (A° F) A° A°
  E° (G° C E G) G° G°
  G° (A° F A C°) A° A°
  G° (A° F) A° A° A° (A° F A C°)
  G° G° E° (G° C E G) G°
  C E G
  E° (G° C) G° G°
  G° (A° F) A° (B° G B D°)
  G° (C°° A) C°° C°°
  C°° (C°° F A C°) C°° D°°
  C°° (D°° G B D) D°° D°°
  C°° (E°° A C° E°) E°°
  E°° D°° (D°° F) C°°
  C°° B° A° G° E° (A° A) C° A° E°
  E° A° G° (E° C) E E° G B
  E° E° G° (A° F) A A° C° E° G°
  G° A° G° (E° C) E G
  F° E° (D° B G D)
  G (C° C E G)

  ۵) نت کالیمبای آهنگ Sound of Silence

  نت عددی کالیمبا آهنگ Sound of Silence:

  از چپ به راست بخوانید:

  2 2 4 4 6 6 5
  1 1 3 3 5 5 4
  4 4 6 6 1° 1° 2° 2° 1°
  4 4 6 6 1° 1° 2° 2° 1°
  4 4 2° 2° 2° 3° 4° 4° 3° 2° 1°
  2° 1° 6
  4 4 5 3 4 2
  2 2 4 4 6 6 5
  1 1 3 3 5 5 4
  4 4 6 6 1° 1° 2° 2° 1°
  4 4 6 6 1° 1° 2° 2° 1
  4 4 2° 2° 2° 3° 4° 4° 3° 2° 1°
  2° 1° 6

  2 4 5 5 4 4

  نت انگلیسی کالیمبا آهنگ Sound of Silence:

  D D F F A A G
  C C E E G G F
  F F A A C° C° D° D° C°
  F F A A C° C° D° D° C°
  F F D° D° D° E° F° F° E° D° C°
  D° C° A
  F F G E F D
  D D F F A A G
  C C E E G G F
  F F A A C° C° D° D° C°
  F F A A C° C° D° D° C°
  F F D° D° D° E° F° F° E° D° C°
  D° C° A
  F F G E F D

  جمع بندی

  در این مطلب ۵ نت کالیمبای آهنگ‌های معروف را در اختیار دارید. با تمرین و تکرار کردن می‌توانید در مدت کوتاهی به آن‌ها مسلط شوید و در جمع دوستان خود به بهترین شکل آن‌ها را بنوازید. می‌دانید که این ۵ آهنگ تنها گوشه‌ای از دنیای بزرگ موسیقی و کالیمبا است که دستچین شده‌اند. برایمان بگویید به چه آهنگی علاقه دارید و دلتان می‌خواهد نت کدام یک از آن‌ها را داشته‌باشید تا یادگیری آن را زودتر یاد بگیرید؟

  این صفحه چقدر برات مفید بود؟

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۷۰۲ رای

  6 دیدگاه در “۵ آهنگ معروف با کالیمبا همراه نت عددی و حروفی

  1. امین گفت:

   عشق است

   1. پژمان محمدی گفت:

    ممنون از نظر و توجه شما

  2. فرهاد گفت:

   سلام بسیار عالی بود سپاسگزارم
   فقط کاش میشد دانلود کرد

   1. فاطمه گفت:

    روی کلیپ راست کلیک کنین گزینه های save رو براتون میاره

  3. سمیه گفت:

   سلام نت لاو استوری توی فیلم با اونی که نوشتید متفاوت هست. کاش اونی که توی فیلم هست رو مینوشتید

   1. پژمان محمدی گفت:

    درود بر شما. قطعه لاواستوری تنظیم های متفاوتی داره بخاطر همین 2 تنظیم گزاشتیم. نت فیلم روی خود فیلم نوشته شده.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *