نواکده مرجعی تخصصی برای تمامی کسانی است که نبض زندگی‌شان با موسیقی می‌زند و عاشقانه در پی حالی خوب در این وانفسا هستند. موسیقی در روز ازل بدست خالق مطلق خلق شد و پس از آن بارها به دست بزرگان موسیقی در قالبی جدید به بشریت عرضه شد.

نواکدهموسیقی نوایی وحیانی برای هدایت بشریت و شریک روزهای غم‌ و شادی اوست. از پرندگان گرفته تا آدمیان و اشیا، هرکدام به گونه‌ای بر این نعمت الهی چنگ می‌زنند. تیم نواکده نیز مدت‌هاست در این وادی گام برمی دارد و خدماتی را در این حوزه به مخاطبین خود ارائه می‌کند.

خدمات نواکده

  • تهیه و توزیع انواع سازدهنی
  • آموزش‌های حضوری و غیر حضوری سازدهنی
  • تولید محتوای تخصصی در حوزه‌ی های مختلف سازدهنی
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی جهت یادگیری و یا خرید ساز

ارزش‌های نواکده

نواکده توسط یک تیم متعهد پشتیبانی می‌شود و برای خود در مسیر خدمت به موسیقی اصول و ارزش‌هایی را سرلوحه کار خود قرار داده است. از اصول اصلی نواکده می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • صداقت در کار
  • خوب بودن کافی نیست، باید عالی باشیم
  • کیفیت محصولات امری حیاتی است
  • مشتری‌ کارفرمای ماست
  • اعضای تیم عاشق کار خود باشند