فرانتس اشمل، داستان امپراطور سازدهنی

فرانتس اشمل | داستان امپراطور سازدهنی و کسی که دوباره با سازدهنی متولد شد

فرانتس اشمل اصالتی اتریشی دارد و از نوازندگان مشهور و نامدار سازدهنی به خصوص سازدهنی کروماتیک است. فرانتس برای اولین بار در سن شش سالگی همراه با دو برادر بزرگترش نواختن این ساز را به صورت خود آموز آغاز کرد تا این که در سن هشت سالگی وارد مدرسه ی موسیقی شد.

ادامه مطلب